Сметосъбиране и извозване в паркове и градски градини

Начало / Услуги - Сметосъбиране и извозване в паркове и градски градини

 

„СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД извършва дейности по сметосъбиране и сметоизвозване в следните паркове и градски градини, намиращи се на територията на град София:

 

- „Борисова градина”

„Княжеска градина”

Парк „Военна академия” – р-н Средец

- „Южен парк III” - р-н Триадица

- Парк „НДК” - р-н Триадица

- Парк Врана

  Извършват се следните дейности в обектите обслужвани от дружеството:

● събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери с вместимост 5,5 m3 до съоръжение за третиране събрани и транспортирани до съоръжение за обезвреждане

● събиране и транспортиране на биоотпадъци (окапали листа, клони, окосена трева);

● събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от места;

● косене и поддържане на паркове и градски градини и извозване на зелена маса за специализирана техника за компостиране