„Зимно почистване на район „Красна поляна“

Начало / Услуги - „Зимно почистване на район „Красна поляна“

 „Дейности по зимно поддържане на улици и други места за обществено ползване в район „Красна поляна“:

 

 Дейности по зимно поддържане на пътища (улици и булеварди):

  • Механизирано обработване на уличните платна, чрез разпръскване на подходящи смеси – минерални материали (пясък);
  • Механизирано почистване на сняг от улични платна, площадки, паркинги и вътрешно транспортни връзки на складови бази;
  • Механизирано почистване от сняг на тротоари, спирки на МГТ, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване;
  • Ръчно обработване на тротоари, надлези, подходи към подлези и метростанции, пасарелки, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване (при необходимост), чрез разпръскване на смеси (пясък);
  • Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед (при необходимост);
  • Товарене и извозване на сняг;