История и дейности

Начало / За нас - История и дейности

По решение на Столичен Общински Съвет още с основаването си през 1998 г. "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД започва своята дейност като оператор на депото за неопасни отпадъци в кв. “Суходол”.

През 2005 г. към основната дейност на дружеството се включва и балиране на битови отпадъци, съхранение и транспортиране на опаковани бали с битови отпадъци, което в настоящия момент е преустановено.

С Решение № 49 от дата 31.01.2019 г., по смисъла на чл. 264 от Търговския закон, Столичен общински съвет преобразува чрез промяна на правната форма, „Чистота Искър” ЕООД, в еднолично акционерно дружество, а именно „Чистота Искър” ЕАД. Считано от 11.04.2019 година „Чистота Искър“ се преобразува в еднолично акционерно дружество.

С Решение № 18 от дата 14.01.2021 г. на Столичния общински съвет се изменя търговската фирма от  "Чистота Искър" ЕАД на "СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД.

“СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД извършва и услугите събиране и транспортиране на битови, производствени и строителни неопасни отпадъци, поддържане на пътища и терени в зимни условия, миене на улици и други обекти по сключени договори с клиенти на територията на Столичната община, както и ремонтни услуги и сервизни дейности на специализирана комунална техника и оборудване.

 “СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД разполага с голям автопарк от специални автомобили за извършване на дейностите и добре оборудвана техническа база.