Поддържане на пътища, паркинги и гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

Начало / Услуги - Поддържане на пътища, паркинги и гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

Машините са оборудвани за зимна работа (устройства за разпръскване, и челно монтирани устройства - снегоринни гребла, снежни фрези и ротори за избутване на снега). Товаренето и извозването на снега се извършва от челни товарачи и самосвали. Пътните настилки се обработват чрез разпръскване на солни смески. Автомобилите са маневрени и лесно проходими, което осигурява качествено и своевременно обслужване.