Измиване на улични платна и други

Начало / Услуги - Измиване на улични платна и други

Измиване на улични платна, паркинги, гаражи и др. – механично и автоматично; предлагане и транспортиране на  промишлена вода

 

Автоматичното миене и оросяването се извършват чрез дюзи, а ръчното - с помощта на накрайник /струйник/.