Поддържане на градини и зелени площи разположени в междублоковите пространства; Косене на тревни площи и др.

Начало / Услуги - Поддържане на градини и зелени площи разположени в междублоковите пространства; Косене на тревни площи и др.
 • Косене на тревни площи и събиране на окосена трева
 • Затревяване – всички операции
 • Грапене на тревни площи
 • Доставка, разкриване и подравняване на площи с плодова пръст
 • Разтрупване на паднали дървета
 • Резитба за формиране короната на фиданки до седмата година след засаждане
 • Резитба за оформяне на короната на дървета с автовишка-всички операции
 • Основна резитба на корони на дървета с автовишка – всички операции
 • Почистване на сухи клони на дървета
 • Отсичане на дървета с диаметър до 20 см. без автовишка - всички операции
 • Отсичане на дървета с диаметър от 21 до 40 см. без автовишка – всички операции
 • Отсичане на дървета с диаметър от 21 до 60 см. без автовишка – всички операции
 • Отсичане на дървета с диаметър от 61 до 100 см. без автовишка – всички операции
 • Отсичане на дървета с диаметър над 101 см. без автовишка – всички операции
 • Отсичане на дървета с диаметър до 20 см. с автовишка - всички операции
 • Отсичане на дървета с диаметър от 21 до 40 см. с автовишка – всички операции
 • Отсичане на дървета с диаметър от 21 до 60 см. с автовишка – всички операции
 • Отсичане на дървета с диаметър от 61 до 100 см. с автовишка – всички операции
 • Отсичане на дървета с диаметър над 101 см. с автовишка – всички операции
 • Изкореняване на дънери с дебелина до 30 см.
 • Изкореняване на дънери с дебелина от 31 до 50 см.
 • Изкореняване на дънери с дебелина от 51 до 80 см.
 • Изкореняване на дънери с дебелина над 81 см.
 • Машинно раздробяване на дънери с дебелина до 30 см.
 • Машинно раздробяване на дънери с дебелина от 31 до 50 см.
 • Машинно раздробяване на дънери с дебелина над 51 см.
 • Раздробяване на клони с дробилна машина
 • Почистване на широколистни дървета от коренови издънки
 • Косене и събиране на трева около стъбла на дървета в гнезда
 • Поливане на единични дървета
 • Торене на фиданки с минерални торове
 • Резитба на храсти
 • Изсичане на подлес и гъсти храсти
 • Резитба на жив плет
 • Резитба на рози – зимна
 • Резитба на рози – лятна
 • Зазимяване на рози
 • Отзимяване на рози
 • Прекопаване на рози и лехи
 • Прекопаване на храсти
 • Поливане с водоноска – трева, цветни фигури
 • Събиране на шума
 • Поддържане чистотата на места за масово посещeние – оборки, включително събиране на отпадъци от кошчета
 • Метене на алеи преди листопада
 • Метене на алеи след листопада
 • Тесане на алеи и площадки
 • Почистване на сняг – ръчно
 • Почистване на сняг – машинно
 • Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци до сметище (клони, шума, трева, цветя и др.)
 • Товарене и извозване с камион на дървен отпадък и трупи от отсечени дървета
 • Натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци до сметище