Предоставяне и извозване на контейнери

Начало / Услуги - Предоставяне и извозване на контейнери

Предоставяне и извозване на контейнери /1.1, 4, 5.5, 7 куб.м./ с битови, производствени и строителни неопасни отпадъци


 При системата на сменяемите съдове контейнерите с отпадъци се извозват чрез специални контейнеровозни машини. При товаренето от платформата се свалят и се поставят на площадката за отпадъци празните контейнери, а пълните се вземат от площадката и се поставят на платформата. Повдигателното устройство се задвижва от шофьора чрез специално приспособление.