Профил на купувача

Начало / Профил на купувача

02303-2015-0002 "Избор на Изпълнител за доставка на скални материали, както следва: - скални фракции трошен камък - d/D=0-63 мм; - скални фракции трошен камък - d/D=0-90 мм; - скални фракц02303-2015-0002 "Избор на Изпълнител за доставка на скални материали, както следва: - скални фракции трошен камък - d/D=0-63 мм; - скални фракции трошен камък - d/D=0-90 мм; - скални фракции трошен камък - d/D=63-150 мм.