Предварителни обявления

Начало / Профил на купувача - Предварителни обявления / Предварително обявление за възлагане на обществени поръчки през 2016 год.

Предварително обявление за възлагане на обществени поръчки през 2016 год.

1. Предварително обявление за обществена поръчка

2. Обявление за предварителна информация Директива 2004/18/ЕО - Услуги

3. Предварително обявление за обществена поръчка - Строителство

4. Обявление за предварителна информация Директива 2004/18/ЕО - Доставки