Новини

Начало / Актуално - Новини / "Софекострой" - нов бранд, по-добро качество!

"Софекострой" - нов бранд, по-добро качество!

"Софекострой" ЕАД от няколко дни е с нов бранд и лого, като ще продължи да залага на утвърдените качествени услуги, които предлага на столичани, ще продължи успешното си развитие от последните години, разширявайки дейността си в полза на обществото.

Освен новото име, променено през 2021, новото лого и новия бранд, "Софекострой" ЕАД промени и предмета на дейността на фирмата. Към "почистване, отстраняване на отпадъци и отпадъчни води, събиране и извозване на други отпадъци, зимно и лятно улично почистване" и т.н. ще се допишат "строителни и ремонтни дейност, реконструкции и дейности по изграждане, ремонт, цялостна или частична реконструкция и благоустройство на образователна или друг вид публична инфраструктура".

        “СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД следва ясно дефинирани водещи линии:

  • ориентация към изискванията и желанията на клиентите си;
  • съвместни дискусии и действия със Столична община, индустриалния и търговския сектор, професионални, технически и научни организации;
  • съчетаване на традиционното с иновативното за постигане на дългосрочни устойчиви ефекти в развитието на дейностите;
  • подсигуряване на по-висока компетентност на служителите чрез образователни курсове и програми.

Вътрешнофирмената политика акцентира върху безопасността и здравето при работа, безопасността на работното оборудване, осигуряването на необходимите санитарно-хигиенни изисквания, оценката на риска, личните предпазни средства, управление на персонала, стимулиране и повишаване професионалната квалификация на кадрите.