Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица

Начало / Профил на купувача - Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица / 2016-СО-13 „Доставка на студо и водозащитно (зимно) работно облекло“

2016-СО-13 „Доставка на студо и водозащитно (зимно) работно облекло“

1. Заповед от 16.09.2016 г.

2. Обява от 16.09.2016 г.

3. Информация за публикувана обява от 16.09.2016 г.

4. Техническа спецификация от 16.09.2016 г.

5. Образци от 16.09.2016 г.

6. Документация от 16.09.2016 г.

7. Проект на договор 16.09.2016 г.

8. Разяснение 1 от 19.09.2016 г.

 

9. Протокол 1 от 27.09.2016 г.
10. Протокол 2 от 10.10.2016 г.
11. Договор