Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица

2016-СО-11 "ДОСТАВКА НА ГЕОСИНТЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ"

1. Заповед от 17.08.2016 г.
2. Обява от 17.08.2016 г.
3. Информация за публикувана обява от 17.08.2016 г.
4. Техническа спецификация от 17.08.2016 г.
5. Образци от 17.08.2016 г.
6. Документация от 17.08.2016 г.
7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти от 24.08.2016 г.
8. Протокол 1 от 31.08.2016 г.
9. Договор от 09.09.2016 г.
10. Анекс към договор ДС - 142 от 09.09.2016 г.