Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица

Начало / Профил на купувача - Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица / 2016-СО-10 "Доставка на улични кошчета с вместимост 60 л."

2016-СО-10 "Доставка на улични кошчета с вместимост 60 л."

2. Обява от 16.08.2016 г.

3. Информация за публикувана обява от 16.08.2016 г.

4. Техническа спецификация от 16.08.2016 г.

5. Образци от 16.08.2016 г.

6. Документация от 16.08.2016 г.

7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти от 23.08.2016 г.

 

1. Заповед от 16.08.2016 г.
8.Протокол
9.Решение
10.Договор