Централен офис: 02/973 23 10 Меню

Последни новини

Всички новини

Ние сме

"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД

Предмет на дейност: Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на ТБО, зимно и лятно улично почистване със собствена или наета механизация, внос, износ и специализирана комунална техника.

Още за нас

Свържете се с нас

Адрес:
Адрес за кореспонденция:

1331, София,
р-н "Люлин", кв. "Република",
ул. "Околовръстен път" № 788;


Адрес на управление:

1510, София,
р-н "Подуяне", кв. "Хаджи Димитър",
ул. "Резбарска" № 11;

Телефон:
02/973 23 10 - Изпълнителен директор
Факс: 02/973 26 52

Внимание!
02/ 818 89 60
+359892 225 817
Телефони за сигнали и жалби, свързани с дейността по събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на СО: район "Красна поляна":

E-mail:
office@sofecostroy.bg; info@sofecostroy.bg;