Централен офис: 02/973 23 10 Меню

Последни новини

Всички новини

Ние сме

"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД

Предмет на дейност: Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на ТБО, зимно и лятно улично почистване със собствена или наета механизация, внос, износ и специализирана комунална техника.

Още за нас

Свържете се с нас

Адрес:
Адрес за кореспонденция:

1331, София,
р-н "Люлин", кв. "Република",
ул. "Шеовица" № 4;


Адрес на управление:

1331, София,
р-н "Люлин", кв. "Република",
ул. "Шеовица" № 4;

Телефон:
02/973 23 10 - Изпълнителен директор

E-mail:
office@sofecostroy.bg;