Проекти

Начало / За нас - Проекти / 2008-2009 Г. „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С ЦЕЛ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ ЗА ГРАД СОФИЯ”

2008-2009 Г. „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С ЦЕЛ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ ЗА ГРАД СОФИЯ”

Технико-икономическо проучване. 
Изпълнител и Координатор по проекта: ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД 
Подизпълнител-Технически университет, гр.София 
Проектът е финансиран от ИАНМСП, Национален Иновационен Фонд