Проекти

Начало / За нас - Проекти / 2006 г. – “ПРОУЧВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО И СЪСТАВА НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, В Т. Ч. НА БИОРАЗГРАДИМАТА ФРАКЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО И СЪСТАВА НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ”

2006 г. – “ПРОУЧВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО И СЪСТАВА НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, В Т. Ч. НА БИОРАЗГРАДИМАТА ФРАКЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО И СЪСТАВА НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ”

с участието на SGS EEC INNSBRUCK-АВСТРИЯ, МОСВ, “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД