Предварителни обявления

Начало / Профил на купувача - Предварителни обявления / Предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения за 2015 год.

Предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения за 2015 год.

Предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения за 2015 год. - услуги

Предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения за 2015 год. - доставки