Процедури по ЗОП

Начало / Профил на купувача - Процедури по ЗОП / 02303-2014-0005 "Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация за нуждите на "Чистота-Искър" ЕООД"