Архив

Начало / Профил на купувача - Архив / 02303-2016-0004 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Наем на техника за зимно почистване и поддържане на улици и транспортна инфраструктура в районите Красно село и Красна поляна"

02303-2016-0004 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Наем на техника за зимно почистване и поддържане на улици и транспортна инфраструктура в районите Красно село и Красна поляна"

1. Решение за откриване на процедура от 25.10.2016 г.
2. Обявление за поръчка в ОВ на ЕС от 25.10.2016 г.
3. Документация от 25.10.2016 г.
4. Образци от 25.10.2016 г.
5. Решение за прекратяване на процедура от 06.12.2016 г.