Медиите за нас

Начало / Актуално - Медиите за нас / Чистота-Искър ЕООД - лидерство и конкурентноспособност в сферата на обществените услуги

Чистота-Искър ЕООД - лидерство и конкурентноспособност в сферата на обществените услуги

 „ЧИСТОТА-ИСКЪР“ е еднолично дружество с ограничена отговорност. Основано е през 1998 година с решение на Столичен общински съвет. Органи на дружеството са: Едноличният собственик на капитала и Управителят. Столичен общински съвет упражнява правата на едноличен собственик на капитала на дружеството.

“ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД разполага с голям автопарк от специални автомобили за извършване на дейностите и добре оборудвана техническа база.

„ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД“ ИЗВЪРШВА  СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ, НАМАЛИ И ОГРАНИЧИ ВРЕДНОТО ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

Сметосъбиране, сметоизвозване и улично почистване

Предоставяне и извозване на контейнери 1.1, 4, 5.5, 7 куб.м. с битови, производствени и строителни неопасни отпадъци

Механизирано метене на улични платна, паркинги, гаражи и други площи

Измиване със специализирана техника на улични платна, паркинги, гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

Поддържане на пътища, паркинги и гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

Изкопни и товарни работи със специализирана техника

Поддръжка и изграждане на депа за депониране на неопасни отпадъци

● Сметосъбиране и извозване в паркове и градски градини

Косене и поддържане на паркове и градски градини и извозване на зелена маса за специализирана техника за компостиране

Отстраняване на паднали дървета; изсичане на храсти и дървета; рязане и кастрене на дървета

● Подравняване и чистене на терени и дворове

● Почистване на реки и речни корита; поддържане на градини и зелени площи разположени в междублоковите пространства;  отсечки и регули; премахване на наноси, отстраняване на натрупвания по канализационни шахти и отпушване

● Специализирани услуги свързани със строителна механизация

                                          Снимка: Гео Калев

http://19min.bg/news/8/94763.html?&qstr=чистота-искър еоод                                   

Източник: http://19min.bg