Процедури по ЗОП

Начало / Профил на купувача - Процедури по ЗОП / 02303-2014-0010 Открита процедура с предмет: "Избор на Изпълнител за доставка на земни маси (тип хумус - със съдържание на хумуса - по-голямо или равно на 1% или органичен водород по-голямо или равно на 0,6%). Доставка на изкопни земни маси за нуждите на Чистота-Искър ЕООД"

02303-2014-0010 Открита процедура с предмет: "Избор на Изпълнител за доставка на земни маси (тип хумус - със съдържание на хумуса - по-голямо или равно на 1% или органичен водород по-голямо или равно на 0,6%). Доставка на изкопни земни маси за нуждите на Чистота-Искър ЕООД"

1.Свали пакет материали

2. Отговори на постъпили въпроси
3.Протокол №1/08.01.2015
4.Протокол №2/19.01.2015
5.Протокол №3/26.01.2015
6.Решение №5/30.01.2015
7.Обявление за възложена поръчка
8.Договор