Процедури по ЗОП

Начало / Профил на купувача - Процедури по ЗОП / 02303-2015-0001 Открита порцедура с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на специализирани автомобили и специализирана техника за нуждите на "Чистота-Искър" ЕООД

02303-2015-0001 Открита порцедура с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на специализирани автомобили и специализирана техника за нуждите на "Чистота-Искър" ЕООД

 1.Решение за побликуване - АОП

 2.Обявление на поръчката - АОП

 3.Документация + Приложение

4. Протокол №1 / 05.08.2015 г.
5. Съобщение от 06.08.2015 г.
6. Протокол №2 / 13.08.2015 г.
7. Решение №068 / 14.08.2015 г.
8. Обявление за възложена поръчка
9. Договор