Архив

Начало / Профил на купувача - Архив / ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА РАБОТА В ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА АВТОМОБИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА РАБОТА В ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА АВТОМОБИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД

1.Документация и проложения

2.Решение за откриване

3.Обявление на обществената поръчка - АОП

4.Съобщение

5.Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП

6.Протокол № 1 от 29.12.2015 г.
7.Протокол № 2 от 02.02.2016 г.
8.Решение за прекратяване от 29.02.2016