Архив

Начало / Профил на купувача - Архив / 02303-2014-0012 Процедура на договаряне без обявление с предмет: "Борсова сделка за закупуване на автомобилен бензин А-95, код по CPV: 09132100 - 4, код по НСИ: 2620.11.20.00 и дизелово моторно гориво10 ppm E5 с min 6% съдържание на биодизел - Б6, код по CPV:09134200 - 9, код по НСИ: 2620.15.00.10"

02303-2014-0012 Процедура на договаряне без обявление с предмет: "Борсова сделка за закупуване на автомобилен бензин А-95, код по CPV: 09132100 - 4, код по НСИ: 2620.11.20.00 и дизелово моторно гориво10 ppm E5 с min 6% съдържание на биодизел - Б6, код по CPV:09134200 - 9, код по НСИ: 2620.15.00.10"

Решение

Обявление

Борсов договор

1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 1 17.01....
2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 2 17.01....