Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица

Начало / Профил на купувача - Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица / 2016-СО-14 „Доставка на специализиран автомобил за превоз на открити контейнери (4-7 куб. метра) за битови и едрогабаритни отпадъци“

2016-СО-14 „Доставка на специализиран автомобил за превоз на открити контейнери (4-7 куб. метра) за битови и едрогабаритни отпадъци“

1. Заповед от 06.10.2016 г.

2. Обява от 06.10.2016 г.

3. Информация за публикувана обява от 06.10.2016 г.

4. Техническа спецификация от 06.10.2016 г.

5. Образци от 06.10.2016 г.

6. Документация от 06.10.2016 г.

7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти от 13.10.2016 г.

8. Протокол 1 от 18.10.2016 г.
9. Договор от 20.10.2016 г.