Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица

Начало / Профил на купувача - Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица / 2016-СО-12 "Доставка на контейнери за събиране на пепел и сгурия с вместимост 110 литра"

2016-СО-12 "Доставка на контейнери за събиране на пепел и сгурия с вместимост 110 литра"

 

2. Обява от 07.09.2016 г.

3. Информация за публикувана обява от 07.09.2016 г.

4. Техническа спецификация от 07.09.2016 г.

5. Образци от 07.09.2016 г.

6. Документация от 07.09.2016 г.

1.Заповед от 07.09.2016 г.
7.Протокол 1
8.Протокол 2
9.Протокол 3
10.Договор