Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица

Начало / Профил на купувача - Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица / 2016-СО-09 „Денонощна физическа невъоръжена охрана на имущество, което се намира на територията на депо за неопасни отпадъци кв. Суходол и депо за неопасни отпадъци с. Долни Богров“

2016-СО-09 „Денонощна физическа невъоръжена охрана на имущество, което се намира на територията на депо за неопасни отпадъци кв. Суходол и депо за неопасни отпадъци с. Долни Богров“

2. Обява от 11.08.2016 г.

3. Информация за публикувана обява от 11.08.2016 г.

4. Техническа спецификация от 11.08.2016 г.

5. Образци от 11.08.2016 г.

6. Документация от 11.08.2016 г.

7. Схема депо Долни Богров от 11.08.2016 г.

8.Схема депо Суходол от 11.08.2016 г.

1. Заповед от 11.08.2016 г.
9. Протокол 1 от 19.08.2016 г.
10. Протокол 2 от 12.09.2016 г.
11. Заповед за удължаване срока на работа на комисията от 13.09.2016 г.
12. Протокол 3 от 19.09.2016 г.
13. Договор от 30.09.2016 г.