Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица

Начало / Профил на купувача - Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица / 2016-СО-07 „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД“

2016-СО-07 „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД“

1. Заповед от 22.07.2016 г.
2. Обява от 22.07.2016 г.
3. Информация за публикувана обява от 22.07.2016 г
4. Техническа спецификация от 22.07.2016 г.
5. Образци от 22.07.2016 г.
6. Документация от 22.07.2016 г.
7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти от 29.07.2016 г.
8. Протокол 1 от 03.08.2016 г.
9. Договор Р-246 от 11.01.2017 г.