Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица

Начало / Профил на купувача - Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица / 2016-СО-06 „Доставка на тъкан геотекстил за обект „Инсталация за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров”

2016-СО-06 „Доставка на тъкан геотекстил за обект „Инсталация за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров”

2. Обява от 04.07.2016 г.

3. Информация за публикувана обява от 04.07.2016 г.

4. Техническа спецификация от 04.07.2016 г.

5. Образци от 04.07.2016 г.

6. Документация от 04.07.2016 г.

7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти от 11.07.2016 г.

1. Заповед от 04.07.2016 г.
8. Протокол 1 от 18.07.2016 г.
9. Договор от 26.07.2016 г.