Процедури по ЗОП

Начало / Профил на купувача - Процедури по ЗОП / 02303-2016-0002 Процедура на договаряне без обявление с предмет: "Борсова сделка за доставка на техническа сол (NaCl) за посипване на пътища против заледяване за нуждите на "Чистота-Искър ЕООД""