Процедури по ЗОП

Начало / Профил на купувача - Процедури по ЗОП / 02303-2016-0001 Процедура на договаряне без обявление с предмет: Борсова сделка за доставка на дизелово гориво за нуждите на "Чистота-Искър ЕООД"