Процедури по ЗОП

Начало / Профил на купувача - Процедури по ЗОП / 02303-2017-0003 Открита процедура „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите в „Чистота – Искър“ ЕООД“.

02303-2017-0003 Открита процедура „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите в „Чистота – Искър“ ЕООД“.

1.Решение за откриване на процедура от 12.04.2017г.
2.Обявление за поръчка от 12.04.2017г.
3.Указания за участие + документация
4.Протокол № 1 от заседание на Комисия за класиране на оферти
5.Протокол № 2 от заседание на Комисия за класиране на оферти
6.Обявление за отваряне на ценови предложения
7.Протокол № 3 от заседание на Комисия за класиране на оферти
8.Доклад на Комисия за класиране на оферти
9.Решение за избор на изпълнител
10.Договор