Процедури по ЗОП

Начало / Профил на купувача - Процедури по ЗОП / 02303-2017-0002 „Процедура по договаряне без предварително обявление: „Извършване на услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води от В и К оператор за нуждите на „ЧИСТОТА ИСКЪР“ ЕООД“

02303-2017-0002 „Процедура по договаряне без предварително обявление: „Извършване на услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води от В и К оператор за нуждите на „ЧИСТОТА ИСКЪР“ ЕООД“

1. Решение за откриване на процедура от 22.03.2017г.
2. Договор ДМ-13/07.04.2017г.
3. Анекс № 1/18.05.2017г.
4. Анекс № 2/06.07.2017г.