Процедури по ЗОП

Начало / Профил на купувача - Процедури по ЗОП / 02303-2017-0001 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Борсова сделка за доставка на сол за посипване на пътища против заледяване за нуждите на "Чистота-Искър ЕООД""