Процедури по ЗОП

Начало / Профил на купувача - Процедури по ЗОП / 02303-2016-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Наем на специализирани автомобили, оборудвани за зимно почистване и поддържане на улици и транспортна инфраструктура"

02303-2016-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Наем на специализирани автомобили, оборудвани за зимно почистване и поддържане на улици и транспортна инфраструктура"

1. Решение за откриване на процедура от 13.12.2016 г.
2. Обявление за поръчка в ОВ на ЕС от 13.12.2016 г.
3. Документация от 13.12.2016 г.
4. Образци от 13.12.2016 г.
5. Протокол 1 от 02.02.2017 г., публикуван на 07.02.2017 г.
6. Решение № 1842/11.05.2017г. за прекратяване на процедурата