Архив

Начало / Профил на купувача - Архив / 02303-2016-0003 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Наем на техника за зимно почистване и поддържане на улици и транспортна инфраструктура в районите Красно село и Красна поляна"

02303-2016-0003 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Наем на техника за зимно почистване и поддържане на улици и транспортна инфраструктура в районите Красно село и Красна поляна"

1.Решение за откриване на процедура от 26.08.2016 г.

2.Обявление за поръчка в ОВ на ЕС от 26.08.2016 г.

3. Документация от 26.08.2016 г.

4. Образци от 26.08.2016 г.

5. Решение за прекратяване на процедура от 06.10.2016 г.