Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица

Начало / Профил на купувача - Събиране на оферти с обява / Покана до определени лица / 016-СО-15 „Доставка на автомобилни гуми и гуми за тежка строителна механизация за нуждите на "Чистота-Искър" ЕООД”

016-СО-15 „Доставка на автомобилни гуми и гуми за тежка строителна механизация за нуждите на "Чистота-Искър" ЕООД”

1. Заповед от 20.10.2016 г.

2. Обява от 20.10.2016 г.

3. Информация за публикувана обява от 20.10.2016 г.

4. Техническа спецификация от 20.10.2016 г.

5. Образци от 20.10.2016 г.

6. Документация от 20.10.2016 г.

 

7. Протокол 1 от 28.10.2016 г.
8. Договор Р-242 от 18.11.2016 г.